Ansökan färdtjänst

  1. 1. Sökandes personuppgifter
  2. 2. Funktionsnedsättning
  3. 3. Hjälpmedel
  4. 4. Övriga upplysningar
  5. 5. Bilaga Läkarintyg
  6. 6. Förhandsgranska
  7. 7. Signera
  8. 8. Skicka in

Denna e-tjänst har 8 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Färdtjänst ansökan

 

Här kan du ansöka om färdtjänst. Särskild kollektivtrafik är en transport för personer som på grund av en varaktig funktionsnedsättning inte klarar att resa med allmän kollektivtrafik. Du kommer att få lämna in ett läkarutlåtande, bilagan skickas med som pdf-fil till din e-postadress när du har fyllt i ansökan. Du kan även skriva ut läkarutlåtande från www.hallstahammar.se. Beslut sker enligt färdtjänstlagen.

 

Väljer du att skicka in via e-tjänsten behöver du ange en e-postadress för att kunna få ett kvitto på din ansökan, logga in för att starta e-tjänst (se längst ner på sidan).

 

 

Genom att du klickar på ”Skicka” i e-tjänsten godkänner du att Hallstahammars kommun lagrar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att vi registrerar dina uppgifter för hantering av ärendet. Läs mer om personuppgifter och offentlighetsprincipen på http://hallstahammar.se/pul.