Anmälan om solarium

  1. 1. Sökande
  2. 2. Fastighetsägaren
  3. 3. Solarieverksamheten
  4. 4. Lokalen
  5. 5. Förhandsgranska
  6. 6. Signera
  7. 7. Skicka in

Denna e-tjänst har 7 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Anmälan om solarium
enligt 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar SSMFS 2012:5

Anmälan ska göras senast sex veckor innan verksamheten påbörjas. Observera att förändringar i ägarförhållanden, att verksamheten upphör eller flyttar också ska anmälas till bygg- och miljöförvaltningen.

Kom ihåg att bifoga:
-Intyg från solarietillverkaren om att solarierna överensstämmer med kraven i svensk standard SS-EN 60335-27:2010
-Protokoll från funktionskontroll av ventilationssystemet (s k OVK-protokoll)

Bilagor till ansökan kan laddas upp direkt i e-tjänsten eller skickas med post till:

Hallstahammars kommun

Bygg- och miljöförvaltningen

734 80 Hallstahammar

 

Avgift

En timavgift kommer att tas ut för anmälan. En komplett anmälan innebär en kortare handläggningstid och därmed en lägre avgift. Timavgiften är 720kr. Läs mer om taxor och avgifter på vår webbplats: www.hallstahammar.se

 

Genom att du klickar på ”Skicka” i e-tjänsten godkänner du att Hallstahammars kommun lagrar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att vi registrerar dina uppgifter för hantering av ärendet. Läs mer om personuppgifter och offentlighetsprincipen på http://hallstahammar.se/pul.