Ansökan om modermålsundervisning

  1. 1. Elevens personuppgifter
  2. 2. Vårdnadshavare 1
  3. 3. Vårdnadshavare 2
  4. 4. Signera
  5. 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Ansökan om modersmålsundervisning

 

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om:


1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
2. eleven har grundläggande kunskaper i språket.

 

En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk.

 

Skollagen (2010:800) 6 kap. § 7

 

Ansökan gäller för ett läsår i taget. Handläggningstiden för ansökan om modersmålsundervisning är ca: 2 - 4 veckor.

 

Genom att du klickar på ”Skicka” i e-tjänsten godkänner du att Hallstahammars kommun lagrar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att vi registrerar dina uppgifter för hantering av ärendet. Läs mer om personuppgifter och offentlighetsprincipen på http://hallstahammar.se/pul.