Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd

  1. 1. Tillfälligt serveringstillstånd
  2. 2. Kunskaper och bilagor
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Signera
  5. 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd

Enligt 8 kap. 14 § alkohollag (2010:1622)

 

Här kan du göra din ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för servering till slutet sällskap av alkoholdrycker vid en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle för servering till slutet sällskap av alkoholdrycker vid en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle. Logga in med BankID för att starta e-tjänsten. Mer information om serveringtillstånd finns på http://www.hallstahammar.se/Naringsliv/Tillstand-och-regler/Tillstand/

 

 

Genom att du klickar på ”Skicka” i e-tjänsten godkänner du att Hallstahammars kommun lagrar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att vi registrerar dina uppgifter för hantering av ärendet. Läs mer om personuppgifter och offentlighetsprincipen på http://hallstahammar.se/pul.