Ansökan fritidshemsplats

  1. 1. Ansökan förskola
  2. 2. Vårdnadshavare 1 (fakturamottagare)
  3. 3. Vårdnadshavare 2
  4. 4. Övriga frågor och upplysningar
  5. 5. Förhandsgranska
  6. 6. Signera
  7. 7. Skicka in

Denna e-tjänst har 7 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Ansökan fritidshemsplats

Här kan du ansöka om fritidshemsplats direkt via e-tjänst, logga in med BankID nedan för att starta. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda signera/skriva under ansökan. Du behöver fylla i personuppgifter och e-postadress.

 

Ansökan

För att få plats i fritidshemmet behöver du lämna in en skriftlig ansökan. Vi ser gärna att ansökan lämnas in i så god tid som möjligt, dock senast två veckor före önskat startdatum.

 

Vistelsetid

Schemat för barnets vistelsetid är en skriftlig överenskommelse mellan dig och Hallstahammars kommun. Vistelsetiden förläggs utifrån dina arbetstider eller studietider inklusive restid.

 

Obekväm arbetstid

Arbetar du och den andre vårdnadshavaren obekväma arbetstider behöver ni båda lämna in ett intyg. Intyget behöver skrivas under av arbetsgivaren. Obekväma arbetstider är 05.00-06.30 och 18.30-22.00.

 

 

Genom att du klickar på ”Skicka” i e-tjänsten godkänner du att Hallstahammars kommun lagrar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att vi registrerar dina uppgifter för hantering av ärendet. Läs mer om personuppgifter och offentlighetsprincipen på http://hallstahammar.se/pul.