Intresseanmälan till Trygghetsråd

  1. 1. Kontaktuppgifter
  2. 2. Förhandsgranska
  3. 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg.

Här söker du som kommuninvånare till Trygghetsrådet.

 

Är du som kommuninvånare intresserad av att diskutera trygghetsfrågor med polisen och politiker från Hallstahammars kommun?

 

Vi startar igång ett Trygghetsråd på försök under 2019, med cirka 3-4 möten.

Rådet är precis som namnet säger, ”rådgivande” och har med andra ord ingen beslutanderätt.

Vi ser gärna att cirka 10 invånare bör ingå i rådet.

Om du är intresserad av att ingå i rådet, anmäl dig nedan senast måndag 25 mars

Om det blir många som anmäler sig kommer vi välja ut invånare så att vi får en bred presentation utifrån olika kommundelar och åldrar.

 

Första trygghetsråd kommer vara 24 april kl.17.00. Vi återkommer med närmare information till de kommuninvånare som kommer ingå i rådet.

 

Om du har frågor går det bra att kontakta

Lina Marklund, Säkerhetssamordnare

Lina.marklund@hallstahammar.se

tfn: 0220-240 00

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

 

 

Välkommen med din ansökan!