Ansökan om tillfällig fritidshemsplats

  1. 1. Ansökan tillfällig fritidshemsplats
  2. 2. Förhandsgranska
  3. 3. Signera
  4. 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Här kan du ansöka om tillfällig fritidshemsplats

 

För föräldrar som är arbetssökande och på grund av det behöver tillfällig fritidshemsplats för enstaka tillfälle (anställningsintervju, möte med handläggare) finns möjlighet att få det upp till fem dagar per månad. Avgift uttages med 50 kr per bokad dag.

 

Du behöver fylla i personuppgifter, e-postadress och ha tillgång till BankID för inloggning och signering (elektronisk underskrift). Kom ihåg att lämna in en aktuell inkomstuppgift också, finns på www.hallstahammar.se att hämta som blankett eller skicka in via e-tjänst.

 

  

Genom att du klickar på ”Skicka” i e-tjänsten godkänner du att Hallstahammars kommun lagrar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att vi registrerar dina uppgifter för hantering av ärendet. Läs mer om personuppgifter och offentlighetsprincipen på http://hallstahammar.se/pul.