Intresseanmälan för ställföreträdarskap

  1. 1. Personuppgifter
  2. 2. Önskat uppdrag
  3. 3. Utbildning
  4. 4. Förhandsgranska
  5. 5. Signera
  6. 6. Skicka in

Denna e-tjänst har 6 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Intresseanmälan för ställföreträdarskap

Här kan du skicka in en intresseanmälan för att få uppdrag som god man, god man för ensamkommande barn och/eller förvaltare.

 

Till din ansökan behöver du bifoga

-Skriftliga referenser eller rekommendationsbrev som styrker din lämplighet att vara god man eller förvaltare.

-Betyg eller intyg på utbildningar och arbeten som du hänvisat till ovan.

-Övriga handlingar som du vill att vi tar med i bedömningen.

-Personbevis om du inte bor i Hallstahammars Kommun.   

 

Du kan välja att bifoga dokumenten direkt i e-tjänsten eller skicka med post till:

Hallstahammars kommun
Överförmyndarnämnden
734 80 Hallstahammar    

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.