Ansökan om vänortsbidrag

  1. 1. Sökande
  2. 2. Beskrivning
  3. 3. Ekonomi
  4. 4. Förhandsgranska
  5. 5. Signera
  6. 6. Skicka in

Denna e-tjänst har 6 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Ansökan om vänortsbidag

-Enligt gällande överenskommelse mellan vänorterna svarar den förening som kommer på besök för kostnaderna för sina resor samt för kost och logi

-Hallstahammars kommun kan betala ut ekonomiskt bidrag till kostnader för själva resan vid besök som varar minst två övernattningar. Dock ej kostnader för kost och logi

-Värdförening/kommun ska hjälpa till med att hitta billigast möjliga kost och logi.

Kontaktperson:

Jan Fagerström

Kultur & Fritid

Tfn 0220- 241 92

E-post jan.fagerstrom@hallstahammar.se

 

Ansökan lämnas senast den 30 november, till

Hallstahammars kommun

Vänortskommittén

734 80 Hallstahammar

 

Genom att du klickar på ”Skicka” i e-tjänsten godkänner du att Hallstahammars kommun lagrar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att vi registrerar dina uppgifter för hantering av ärendet. Läs mer om personuppgifter och offentlighetsprincipen på http://hallstahammar.se/pul.