Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

  1. 1. Personuppgifter
  2. 2. Underlag
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Signera
  5. 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

 

Du som har ett funktionshinder som medför att du har betydande svårighet att förflytta dig kan ansöka om särskilt parkeringstillstånd hos kommunen.

Här kan du skicka in ansökan via e-tjänst. För att ansökan ska kunna behandlas behöver legitimerad läkare skicka in ett läkarutlåtande och att du bifogar ett välliknande foto i passformat samt namnteckning för den sökande. Väljer du att skicka in via e-tjänsten behöver du ange en e-postadress, logga in med e-legitimation för att starta tjänsten.

 

Vem kan få ett parkeingstillstånd?

Du som har ett funktionshinder som medför att du har betydande svårighet att förflytta dig kan ansöka om särskilt parkeringstillstånd. Tillståndet gäller i hela landet.  

Hallstahammars kommun gör en bedömning av varje enskilt fall. Bedömningen utgår från Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

  • Parkeringstillståndet är giltigt i högst fem år.
  • Om du vill förnya parkeringstillståndet skickar du en ny ansökan. Kommunen gör då en ny prövning. Tidigare innehav av tillståndet innebär inte att din nya ansökan automatiskt beviljas.
  • Borttappat kort måste först anmälas till polisen innan ett nytt parkeringstillstånd kan utfärdas.

 

 

Genom att du klickar på ”Skicka” i e-tjänsten godkänner du att Hallstahammars kommun lagrar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att vi registrerar dina uppgifter för hantering av ärendet. Läs mer om personuppgifter och offentlighetsprincipen på http://hallstahammar.se/pul.