Sundelins fond

  1. 1. Sökande
  2. 2. Ekonomi
  3. 3. Utbildning
  4. 4. Förhandsgranska
  5. 5. Signera
  6. 6. Skicka in

Denna e-tjänst har 6 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Ansökan om fondmedel ur Sundelins fond

Ansökan om stipendium ur Sundelins fond ska vara Hallstahammars kommun, tillhanda senast 31 augusti varje år. Ansökningskraven är att den sökande har varit skriven i Hallstahammars eller Bergs församling under gymnasietiden samt bedriver eftergymnasiala studier och har sämre ekonomiska förutsättningar än andra. Bifoga kursbevis eller liknande intyg som styrker pågående utbildning. Stipendierna är inkomst-prövade.

Sökanden måste även styrka att denne varit folkbokförd i Hallstahammars kommun, Hallstahammars eller Bergs församling, under gymnasietiden för att ansökan ska kunna behandlas.

Övriga upplysningar kan bifogas som särskilt brev.

 

Genom att du klickar på ”Skicka” i e-tjänsten godkänner du att Hallstahammars kommun lagrar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att vi registrerar dina uppgifter för hantering av ärendet. Läs mer om personuppgifter och offentlighetsprincipen på http://hallstahammar.se/pul.