Lämplighetsintyg

  1. 1. Lämplighetsintyg
  2. 2. Förhandsgranska
  3. 3. Signera
  4. 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Lämplighetsintyg

 

Här kan du som behöver ett lämplighetsintyg begära ett via e-tjänst. Du kommer att behöva fylla i personuppgifter, e-postadress på två ojäviga personer, dvs. ej nära anhörig eller släkting till dig. Båda personerna kommer att få en länk till e-postadressen som man loggar in på med hjälp av BankID för att kunna signera intyget.

 

Om personerna signerar lämplighetsintyget kommer du få ett e-postmeddelande där det står bekräftat att alla medsignerare har skrivit under din begäran och intyget skickas in till Överförmyndarnämnden.

 

Kom ihåg att bifoga: (om du inte redan lämnat in bilagor i samband med intresseanmälan)

-Betyg eller intyg på utbildningar och arbeten

-Övriga handlingar som styrker din kompetens och erfarenhet som du vill att Överförmyndarnämnden tar med i bedömningen

- Personbevis om du inte bor i Hallstahammar

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.