Lämna inkomstuppgift för förskola och fritidshem

  1. 1. Fakturamottagare
  2. 2. Sammanboende
  3. 3. Hushållets inkomst
  4. 4. Förhandsgranska
  5. 5. Signera
  6. 6. Skicka in

Denna e-tjänst har 6 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Inkomstuppgift för förskola och fritidshem

Här kan du direkt med hjälp av e-tjänst skicka in inkomstuppgift eller ändring av inkomst för förskola och fritidshem i Hallstahammars kommun.

 

-Inkomstuppgiften gäller alltid från den 1:a i månaden.

-Saknas aktuell inkomst vid första debiteringstillfället utgår högsta avgift. Ingen återbetalning sker i efterhand.

-Avgifter för barnomsorgen finns i tillämpningsföreskrifterna gällande förskoleverksamhet och fritidshem. http://www.hallstahammar.se/Barn-utbildning/

 

Genom att du klickar på ”Skicka” i e-tjänsten godkänner du att Hallstahammars kommun lagrar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att vi registrerar dina uppgifter för hantering av ärendet. Läs mer om personuppgifter och offentlighetsprincipen på http://hallstahammar.se/pul.