Ansökan om lov -bygglov, marklov, rivningslov

 1. 1. Ansökan
 2. 2. Sökande
 3. 3. Medsökande
 4. 4. Åtgärd
 5. 5. Bilagor
 6. 6. Kontrollansvarig
 7. 7. Förhandsgranska
 8. 8. Signera
 9. 9. Skicka in

Denna e-tjänst har 9 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Här kan du ansöka om bygglov, marklov, rivningslov

Bygglov krävs i regel alltid för nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnad inom detaljplanelagt område samt inom sammanhållen bebyggelse.

 

Här kan du skicka in din ansökan till oss genom att logga in med BankID nedan. När du använder dig av e-tjänsten "Ansökan om bygglov" så behöver alla som äger fastigheten skriva under/signera ansökan samt eventuell kontrollansvarig för att e-tjänsten ska kunna skickas in till Hallstahammars kommun för behandlig. Du kan spara din påbörjade ansökan och logga in senare med BankID under fliken "Logga in" Se länk: Hallstahammars kommuns e-tjänster

 

Viktig information och allmänna råd 

 • Arbetena får inte påbörjas innan startbesked har lämnats (ifall åtgärderna har påbörjats innan startbesked utfärdats kommer en byggsanktionsavgift att tas ut) 
 • Kontrollplan krävs för alla åtgärder, oavsett omfattning och komplexitet. Förslag på kontrollplan ska lämnas in tillsammans med din ansökan.
 • Kontrollansvarig krävs generellt vid mer komplexa åtgärder. Det behövs ingen kontrollansvarig vid enklare och relativt okomplicerade åtgärder (ex. små ändringar av en- eller tvåbostadshus såsom byggnation av veranda, mindre tillbyggnad eller mindre komplementbyggnader som förråd, garage, uthus och liknande).  Kontrollansvarig ska vara certifierad med särskild behörighet. Mer information om kontrollansvariga, samt certifierade kontrollansvariga med kontaktuppgifter, hittar du på Boverkets hemsida, www.boverket.se.
 • Nybyggnadskarta krävs alltid som underlag till situationsplan vid nybyggnation av bostadshus. Nybyggnadskartan och andra kartor kan beställas via blanketten ”Beställning av kart- och mättjänster”, som finns på Hallstahammars kommuns hemsida.
 • Var gärna ute i god tid när du planerar ett projekt som kräver lov, eftersom handläggningstiden för ett komplett bygglov kan ta upp till 10 veckor.

 

 

Genom att du klickar på ”Skicka” i e-tjänsten godkänner du att Hallstahammars kommun lagrar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att vi registrerar dina uppgifter för hantering av ärendet. Läs mer om personuppgifter och offentlighetsprincipen på http://hallstahammar.se/pul.