Ansökan om Överförmyndarnämndens samtycke till egendoms fördelning i bodelning eller arvsskifte

  1. 1. Ansökan
  2. 2. Dödsbo
  3. 3. Upplysningar
  4. 4. Förhandsgranska
  5. 5. Signera
  6. 6. Skicka in

Denna e-tjänst har 6 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Ansökan om Överförmyndarnämndens samtycke till egendoms fördelning i bodelning eller arvsskifte

Logga in med BankID nedan för att påbörja e-tjänsten.

 

Upplysningar

Tänk på att bifoga alla bilagor som behövs för snabbare handläggning. Till ansökan ska bifogas:

 

-Samtycke från huvudman (om sådant kan inhämtas) eller omyndigt barn som fyllt 16 år, detta samtycke kan lämnas genom att huvudmannen eller det underåriga barnet undertecknar ansökan ovan eller inkommer med ett yttrande till Överförmyndarnämnden.

-Yttrande från anhöriga i de fall huvudmannen inte förstår vad saken gäller (om det kan inhämtas).

-Kopia av bouppteckning inklusive eventuellt testamente.

-Bodelnings- och/eller arvskifteshandling i original. Handlingen ska vara undertecknad av samtliga delägare. För den enskildes räkning ska den vara undertecknad av ställföreträdaren.

-Redovisningsräkning för dödsboets förvaltning fr.o.m. dödsdagen t o m arvsskiftesdagen.

-Värderingsutlåtande för eventuell fastighet, tomträtt, bostadsrätt och värdefullt lösöre.

-Skriftligt yttrande av den enskildes närmaste anhöriga (om det kan inhämtas).

 

Du kan välja att bifoga dokumenten direkt i e-tjänsten eller skicka med post till:

Hallstahammars kommun
Överförmyndarnämnden
734 80 Hallstahammar   

 

Genom att du klickar på ”Skicka” i e-tjänsten godkänner du att Hallstahammars kommun lagrar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att vi registrerar dina uppgifter för hantering av ärendet. Läs mer om personuppgifter och offentlighetsprincipen på http://hallstahammar.se/pul.