Anmälan upphörande av serveringstillstånd

  1. 1. Personuppgifter sökande
  2. 2. Förhandsgranska
  3. 3. Signera
  4. 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Anmälan om upphörande av serveringstillstånd

Enligt 8 kap. 4, 17 §§ alkohollag (2010:1622)

 

Här kan du göra din anmälan om upphörande av serveringstillstånd, logga in med BankID för att starta e-tjänsten. Om något är oklart kontakta Hallstahammars kommuns handläggare för serveringstillstånd, se http://hallstahammar.se/Naringsliv/Tillstand-och-regler/Tillstand/

 

 

Genom att du klickar på ”Skicka” i e-tjänsten godkänner du att Hallstahammars kommun lagrar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att vi registrerar dina uppgifter för hantering av ärendet. Läs mer om personuppgifter och offentlighetsprincipen på http://hallstahammar.se/pul.