Ansökan om skolskjuts

  1. 1. Elevens personuppgifter
  2. 2. Orsak till skolskjuts
  3. 3. Vårdnadshavare 1
  4. 4. Vårdnadshavare 2
  5. 5. Förhandsgranska
  6. 6. Signera
  7. 7. Skicka in

Denna e-tjänst har 7 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Ansökan om skolskjuts för alla elever

 

Alla elever ska ansöka om skolskjuts, ansökan görs vid varje läsår. Även de som tidigare åkt skolskjuts. På det viset kan vi snabbt veta vilka som åker buss om något skulle hända så information kan komma ut och vi även kan ordna de bästa bussturerna där elever åker buss. Tänk på att vid skolskjuts så har eleven ej rätt till fritidshemsplats. Handläggningstiden för ansökan om skolskjuts är 2-4 veckor. Alla ansökningar får ett skriftligt svar om skolskjuts beviljas eller ej.

 

 

Genom att du klickar på ”Skicka” i e-tjänsten godkänner du att Hallstahammars kommun lagrar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att vi registrerar dina uppgifter för hantering av ärendet. Läs mer om personuppgifter och offentlighetsprincipen på http://hallstahammar.se/pul.