Samtycke till godmanskap

  1. 1. Samtycke till godmanskap
  2. 2. Underskrift huvudman
  3. 3. Namnteckning bevittnas av:
  4. 4. Förhandsgranska
  5. 5. Signera
  6. 6. Skicka in

Denna e-tjänst har 6 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Samtycke till godmanskap 

Här kan samtycke till godmanskap skickas in via e-tjänst. Väljer du att skicka in via e-tjänsten så behöver du logga in och signera med hjälp av BankID. Två personer behöver bevittna samtycke till godmanskapet. Du behöver lämna deras personuppgifter och e-postadress i tjänsten om de ska skriva under elektroniskt.

 

De som ska signera intyget kommer att få en länk till e-postadressen som har skrivits in där man loggar in på med hjälp av BankID för att kunna signera. Om personerna signerar samtycke till godmanskap kommer det ett e-postmeddelande där det står bekräftat att alla medsignerare har skrivit under din begäran skickas in till Överförmyndarnämnden.

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.