Samtycke till godmanskap

  1. 1. Samtycke till godmanskap
  2. 2. Underskrift huvudman
  3. 3. Namnteckning bevittnas av:
  4. 4. Förhandsgranska
  5. 5. Signera
  6. 6. Skicka in

Denna e-tjänst har 6 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Samtycke till godmanskap 

Här kan samtycke till godmanskap skickas in via e-tjänst. Väljer du att skicka in via e-tjänsten så behöver du logga in och signera med hjälp av BankID. Två personer behöver bevittna samtycke till godmanskapet. Du behöver lämna deras personuppgifter och e-postadress i tjänsten om de ska skriva under elektroniskt.

 

De som ska signera intyget kommer att få en länk till e-postadressen som har skrivits in där man loggar in på med hjälp av BankID för att kunna signera. Om personerna signerar samtycke till godmanskap kommer det ett e-postmeddelande där det står bekräftat att alla medsignerare har skrivit under din begäran skickas in till Överförmyndarnämnden.

 

 

Genom att du klickar på ”Skicka” i e-tjänsten godkänner du att Hallstahammars kommun lagrar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att vi registrerar dina uppgifter för hantering av ärendet. Läs mer om personuppgifter och offentlighetsprincipen på http://hallstahammar.se/pul.