Ansökan/anmälan om spridning av kemiska växtskyddsmedel

 1. 1. Ansökan/Anmälan
 2. 2. Sökande
 3. 3. Fastighetsägare
 4. 4. Utförare bekämpningsmedel
 5. 5. Bekämpningsmetoder
 6. 6. Förhandsgranska
 7. 7. Signera
 8. 8. Skicka in

Denna e-tjänst har 8 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Ansökan/anmälan om spridning av kemiska växtskyddsmedel
Om du vill använda kemiska växtskyddsmedel utanför jordbruksmark kan du behöva anmäla det eller skaffa tillstånd för det. Skicka in din ansökan eller anmälan genom att logga in via BankID nedan.

 

I din ansökan behöver du bifoga:

 • Karta där områden som ska behandlas är utmärkta.
 • Intyg om behörighets/kunskapsutbildning.
 • Kopia av etikett eller preparatblad.

 

Information:

 • Anmälan ska göras senast 4 veckor innan spridning ska påbörjas, om Bygg- och miljöförvaltningen inte anger något annat.
 • Anmälan ska göras av dem som ska utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, av den som nyttjar marken.
 • Bygg- och miljöförvaltningen tar ut timavgift för handläggning av ansökan/anmälan, se kommunens hamsida för mer information: www.hallstahammar.se.
 • Ansökan/anmälan besvaras alltid skriftligt.
 • Vid utebliven anmälan ska miljösanktionsavgift betalas med: 1 000 kronor vid utebliven anmälan om den som är skyldig att anmäla är en fysisk person eller en ideell förening. 5 000 kronor vid utebliven anmälan om den som är skyldig att anmäla är en juridisk person som inte är en ideell förening.
 • Vid spridande av växtskyddsmedel, utan att först göra en anmälan eller erhåller beslut om beviljat tillstånd, kan miljösanktionsavgift dömas ut.

 

§§ 10 och 11, 8 kap. Förordning 2012:259 om miljösanktionsavgifter.

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.