Ansökan om samtycke till placering av huvudmans/omyndigs tillgångar

  1. 1. Ansökan
  2. 2. Skäl till ansökan
  3. 3. Bifogade filer
  4. 4. Förhandsgranska
  5. 5. Signera
  6. 6. Skicka in

Denna e-tjänst har 6 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Ansökan om samtycke till placering av huvudmans/omyndigs tillgångar

Logga in med BankID nedan för att påbörja e-tjänsten.

 

Upplysningar

För att påskynda handläggningen bör du utförligt ange hur pengarna ska placeras (om det inte framgår av placeringsförslaget), motivera varför du anser att placeringen är lämplig och hur långvarig du har tänkt dig att placeringen ska vara. OBS! Placeringen ska vara trygg utifrån risk och spridning, säker placering prioriteras framför hög avkastning.

 

Det ska även framgå från vilket konto pengarna ska tas ut, bank och belopp.

 

Till ansökan ska bifogas:

-Förslag till placering (ska även innehålla fondfaktablad eller liknande, där risk och placeringsstrategi framgår).

-Samtycke från huvudmannen (om det kan inhämtas), samtycke från omyndig om denne fyllt 16 år.

 

Du kan välja att bifoga dokumenten direkt i e-tjänsten eller skicka med post till:

Hallstahammars kommun
Överförmyndarnämnden
734 80 Hallstahammar   

 

 

Genom att du klickar på ”Skicka” i e-tjänsten godkänner du att Hallstahammars kommun lagrar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att vi registrerar dina uppgifter för hantering av ärendet. Läs mer om personuppgifter och offentlighetsprincipen på http://hallstahammar.se/pul.