Ansökan riksfärdtjänstresa

  1. 1. Sökandes personuppgifter
  2. 2. Hjälpmedel
  3. 3. Resan
  4. 4. Förhandsgranska
  5. 5. Signera
  6. 6. Skicka in

Denna e-tjänst har 6 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Riksfärdtjänst ansökan

 

Här kan du ansöka om riksfärdtjänst. Om du inte kan resa med den allmänna kollektivtrafiken eller inte kan genomföra samma resa till normal reskostnad på grund av funktionsnedsättning kan du beviljas riks-färdtjänstresa. Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet. Ansökan ska vara inlämnad senast 21 dagar, före avresa.

 

Väljer du att skicka in via e-tjänsten behöver du ange en e-postadress för att få en kopia på ansökan, logga in för att starta e-tjänst (se längst ner på sidan).

 

 

Genom att du klickar på ”Skicka” i e-tjänsten godkänner du att Hallstahammars kommun lagrar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att vi registrerar dina uppgifter för hantering av ärendet. Läs mer om personuppgifter och offentlighetsprincipen på http://hallstahammar.se/pul.