Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker

  1. 1. Sökande
  2. 2. Ansökan
  3. 3. Servering av dryck
  4. 4. För slutet sällskap
  5. 5. Bilagor och övriga upplysningar
  6. 6. Förhandsgranska
  7. 7. Signera
  8. 8. Skicka in

Denna e-tjänst har 8 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker 

Enligt 8 kap. 2 § alkohollag (2010:1622)

 

Här kan du ansöka om serveringstillstånd. Logga in med BankID för att starta e-tjänsten. Mer information om serveringtillstånd finns på www.hallstahammar.se

 

Bilagor till ansökan kan laddas upp direkt i e-tjänsten eller skickas med post till:

Hallstahammars kommun

IFO

734 80 Hallstahammar

 

Remisser kommer att inhämtas från:

Miljöförvaltningen, Polisen, Skatteverket och Räddningstjänsten, eventuellt Kronofogdemyndigheten

 

 

Genom att du klickar på ”Skicka” i e-tjänsten godkänner du att Hallstahammars kommun lagrar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att vi registrerar dina uppgifter för hantering av ärendet. Läs mer om personuppgifter och offentlighetsprincipen på http://hallstahammar.se/pul.