Ansökan om inackorderingsbidrag eller resebidrag

  1. 1. Elevens personuppgifter
  2. 2. Vårdnadshavare 1
  3. 3. Vårdnadshavare 2
  4. 4. Ansökan avser
  5. 5. Förhandsgranska
  6. 6. Signera
  7. 7. Skicka in

Denna e-tjänst har 7 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Ansökan om inackorderingsbidrag eller resebidrag

 

Den här e-tjänsten använder du när du ska ansöka om inackorderingsbidrag eller resebidrag för gymnasieelev. Se mer information här.

 

 

Genom att du klickar på ”Skicka” i e-tjänsten godkänner du att Hallstahammars kommun lagrar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att vi registrerar dina uppgifter för hantering av ärendet. Läs mer om personuppgifter och offentlighetsprincipen på http://hallstahammar.se/pul.