Anmälan om rätt att krydda spritdryck för servering som snaps

  1. 1. Personuppgifter sökande
  2. 2. Förhandsgranska
  3. 3. Signera
  4. 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Anmälan om rätt att krydda spritdryck för servering som snaps

Enligt 8 kap. 3 § alkohollag (2010:1622), 2 och 4 §§ FHIFS 2010:8

 

Här kan du göra din anmälan direkt via e-tjänst för "rätt att krydda spritdryck för servering som snaps", logga in med BankID för att starta e-tjänst. Mera information finns på Hallstahammars kommuns hemsida: http://hallstahammar.se/Naringsliv/Tillstand-och-regler/Tillstand/  

 

 

Genom att du klickar på ”Skicka” i e-tjänsten godkänner du att Hallstahammars kommun lagrar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att vi registrerar dina uppgifter för hantering av ärendet. Läs mer om personuppgifter och offentlighetsprincipen på http://hallstahammar.se/pul.