Ansökan integrationsstipendium

  1. 1. Vem vill du nominera
  2. 2. Dina personuppgifter
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg.

Ansökan om Hallstahammars kommuns integrationsstipendium

Integrationsstipendiet delas ut till en person och en organisation eller förening som gjort en insats för ökad integration i kommunen. Insatsen ska främja samarbetet och bidra till möten mellan människor med olika etnisk bakgrund. Med priset vill vi lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel i arbetet för en integrerad kommun där alla har lika möjligheter. Skicka in din ansökan senast 31 december.

Kommunen förbehåller sig rätten att premiera en insats som kommit till kommunens kännedom även på annat sätt. Likaså förbehåller kommunen sig rätten att avstå från att dela ut stipendiet ett år.

 

Genom att du klickar på ”Skicka” i e-tjänsten godkänner du att Hallstahammars kommun lagrar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att vi registrerar dina uppgifter för hantering av ärendet. Läs mer om personuppgifter och offentlighetsprincipen på http://hallstahammar.se/pul.