Begäran om entledigande från uppdrag

  1. 1. Begäran om entledigande
  2. 2. Signera
  3. 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Här kan du skicka in din begäran om entledigande från uppdrag av god man/förvaltare

 

Logga in med BankID nedan för att påbörja e-tjänsten.

 

Upplysningar

Inkommen begäran om entledigande behandlas av Överförmyndarnämnden varefter beslut fattas. Viktigt att komma ihåg är att godmanskapet/ förvaltarskapet kvarstår till dess en ny god man/förvaltare har blivit förordnad. Gäller begäran entledigande pga. att behov inte längre finns för godmanskap/ förvaltarskap ska beslut om uppdragets upphörande fattas av tingsrätten. Uppdraget kvarstår till dess rätten fattat beslut.

 

Genom att du klickar på ”Skicka” i e-tjänsten godkänner du att Hallstahammars kommun lagrar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att vi registrerar dina uppgifter för hantering av ärendet. Läs mer om personuppgifter och offentlighetsprincipen på http://hallstahammar.se/pul.