Underrättelse om markarbete i förorenat område

 1. 1. Förorenat område
 2. 2. Fastighetsägaren
 3. 3. Beställare av markarbetet
 4. 4. Beskrivning markarbete
 5. 5. Entreprenör
 6. 6. Markarbetet inom det förorenade området
 7. 7. Egenkontroll
 8. 8. Avfallshantering
 9. 9. Transportör och mottagare
 10. 10. bifogade bilagor
 11. 11. Ytterligare uppgifter
 12. 12. Förhandsgranska
 13. 13. Signera
 14. 14. Skicka in

Denna e-tjänst har 14 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Underrättelse om markarbete i förorenat område
Exempel på markarbete är grävning, schaktning och borrning

Anmälan ska skickas in till bygg- och miljöförvaltningen senast 6 veckor innan du planerar att påbörja åtgärden. För anmälan och handläggning av ärendet betalar du en timavift om 720 kronor enligt kommunens gällande taxa för miljöskador enligt 10 kap miljöbalken.

Beroende på exempelvis hur allvarlig föroreningen är, den miljötekniska markundersökningens kvalitet och omfattning kan bygg- och miljönämnden ställa ytterligare krav eller begära kompletterande undersökningar inna markarbetena kan börja.

Kom ihåg att bifoga:
Situationsplan över det förorenade området och eventuell miljöteknisk markundersökning inklusive alla bilagor.

Bilagor till ansökan kan laddas upp direkt i e-tjänsten eller skickas med post till:
Hallstahammars kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
734 80 Hallstahammar

 

Genom att du klickar på ”Skicka” i e-tjänsten godkänner du att Hallstahammars kommun lagrar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att vi registrerar dina uppgifter för hantering av ärendet. Läs mer om personuppgifter och offentlighetsprincipen på http://hallstahammar.se/pul.