Begäran om anstånd

  1. 1. Begäran om anstånd
  2. 2. Förmyndare 2
  3. 3. Orsak till anstånd
  4. 4. Förhandsgranska
  5. 5. Signera
  6. 6. Skicka in

Denna e-tjänst har 6 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Här kan du skicka in din begäran om anstånd

Logga in med BankID nedan för att påbörja e-tjänsten.

 

Upplysningar

Anmäler en förmyndare, god man eller förvaltare att denne är förhindrad att inom föreskriven tid inkomma med förteckning, års- eller sluträkning till Överförmyndarnämnden, kan ny tid för avlämnade bestämmas. Vid prövningen gör Överförmyndarnämnden en bedömning i det enskilda fallet och är ej bunden av inkomna önskemål. Beslut meddelas när prövningen är slutförd.

 

Genom att du klickar på ”Skicka” i e-tjänsten godkänner du att Hallstahammars kommun lagrar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att vi registrerar dina uppgifter för hantering av ärendet. Läs mer om personuppgifter och offentlighetsprincipen på http://hallstahammar.se/pul.