Begäran om byte av god man eller förvaltare

  1. 1. Begäran om byte av god man eller förvaltare
  2. 2. Skäl för begäran om byte
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Signera
  5. 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Här kan du skicka in din begäran om byte av god man eller förvaltare

Logga in med BankID nedan för att påbörja e-tjänsten.

 

Upplysningar

Om ställföreträdaren vill bli utbytt kan vi göra ett byte så snart vi hittat en ny person som kan åta sig uppdraget. Om ställföreträdaren inte vill bli utbytt måste Överförmyndarnämnden ta ställning till om det finns grund för ett entledigande eller inte. Det är enbart om ställföreträdaren bedöms som olämplig som ett entledigande kan ske mot ställföreträdarens vilja. Försummelse av uppdrag är bl.a. en grund för olämplighetsbedömningen.

 

När begäran om byte av ställföreträdare har inkommit till Överförmyndarnämnden utreds om skäl finns för ett byte eller ej. En kopia av din begäran kommer därmed skickas till ställföreträdaren som får rätten att yttra sig över saken. När beslut fattas i frågan meddelas du beslut som kan överklagas till tingsrätten.

 

Genom att du klickar på ”Skicka” i e-tjänsten godkänner du att Hallstahammars kommun lagrar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att vi registrerar dina uppgifter för hantering av ärendet. Läs mer om personuppgifter och offentlighetsprincipen på http://hallstahammar.se/pul.