1. Ange uppgifter om livsmedelsverksamhet
  2. Brister
  3. Kontakt
  4. Kvitto
Synpunkter och klagomål om livsmedel
Ange uppgifter om livsmedelsverksamhet
Gatuadress eller lägesbeskrivning (använd gärna kartan)
Här ska du tala om vad det är du vill klaga på.

Först väljer du vilken typ av brist det gäller, sedan får du berätta med egna ord. Du har också möjligt att bifoga bilder

Kontaktuppgifter (valfritt)